Slachtoffer of nabestaande door geweld of slachtoffer van een zedenzaak?

Slachtofferzaken

Indien u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kunt u ook bij ons terecht. Het gaat dan om zaken als:

 • Mishandeling
 • Mishandeling met de dood tot gevolg
 • Belaging
 • Stalking
 • Bedreiging
 • Zedenzaken; seksueel misbruik, verkrachting, aanranding, ontucht/incest, verboden pornografie
 • Mensenhandelzaken
 • Huiselijk geweld
 • Moord, doodslag, dood door schuld
 • Openlijke geweldpleging
 • Gewapende overval
 • Klachtprocedure (klachten openbaar ministerie bij geen vervolging, artikel 12 Sv procedure

Slachtoffers en nabestaanden hebben de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol in het strafrecht gekregen. Slachtoffers en nabestaanden kunnen in de strafzaak tegen de verdachte een vordering benadeelde partij, ofwel een schadeclaim, indienen. In de volksmond wordt vaak gesproken over het vorderen van smartengeld.

Naast morele steun helpen wij u bij het invullen van de voegingsformulieren in het strafproces. Wij helpen u bij het maken van een begroting (wanneer noodzakelijk schakelen wij een Expertisebureau in waarmee wij nauw samenwerken) en onderbouwen uw schade. We hebben korte lijnen met politie en justitie en kunnen voor u processtukken opvragen. Tevens begeleiden wij u op uw verzoek bij eventuele getuigenverhoren en kunnen wij met u meegaan naar het slachtoffergesprek met de Officier van Justitie (of in hoger beroep Advocaat-Generaal) en helpen wij bij het opstellen van uw schriftelijke slachtofferverklaring (welke tijdens de zitting wordt voorgedragen) en het voorbereiden van uw spreekrecht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het eisen van een schadevergoeding, over de hoogte van de te vorderen schadevergoeding en weten wat uw rechten zijn? Wij adviseren u graag!

Omdat wij gespecialiseerd en dus deskundig zijn in zaken waarbij sprake is geweest van ernstig geweld en zeden kunnen wij u gratis bijstaan.

Voor meer informatie neem contact op met Sanne Striekwold (0642170371 of sanne@bens-advocaten.nl), of kijk op slachtofferadvocaat.nu

Terug naar overzicht