Rechtsgebieden

Psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ)

De wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) zegt de meeste mensen niet zoveel. In de wet staat in grote lijnen onder welke voorwaarden een gedwongen opname is toegestaan, hoe deze moet verlopen en welke rechten de psychiatrisch patiënt heeft tijdens de opname.

Als BOPZ advocaat houden wij ons bezig met zaken die betrekking hebben op de interne en externe rechtspositie van cliënten in de psychiatrie. Het gaat onder meer om het verlenen van bijstand en rechtshulp aan mensen van wie, tegen hun wil, opname in een psychiatrisch ziekenhuis wordt verzocht.

Wanneer contact opnemen?

  • bij een gedwongen opname;
  • wanneer sprake is van een inbewaringstelling (spoedopname);
  • bij een rechterlijke machtiging, voorwaardelijke machtiging, observatiemachtiging;
  • u klachten heeft over de behandeling binnen de psychiatrische kliniek;
  • wanneer u het niet eens bent met toepassing van middelen en maatregelen (zoals separatie, fixatie, dwangmedicatie);
  • bij een verzoek tot overplaatsing;
  • u wilt een verzoek tot (voorwaardelijk) ontslag indienen.

Terug naar overzicht