Rechtsgebieden

Jeugdrecht

In het jeugdrecht gaat het over minderjarige kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Soms krijgen kinderen te maken met problemen thuis, op school, met de politie of een combinatie daarvan.

De Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kan bij een minderjarige betrokken raken, omdat zij het bijvoorbeeld noodzakelijk achten dat de minderjarige ondertoezicht van een gezinsvoogd gesteld of zelfs uit huis geplaatst moet worden.

Ouders kunnen hulp van een advocaat inroepen als ze het niet eens zijn met een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Een minderjarige tussen de 12 en de 18 krijgt, bij verzoek tot een uithuisplaatsing in een gesloten inrichting, een (gratis) advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat in deze rechtszaak.

Wanneer contact opnemen?

  • een minderjarige wordt verdacht van een strafbaar feit;
  • een minderjarige is gearresteerd en wordt vastgehouden op het politiebureau voor verhoor;
  • een minderjarige een transactievoorstel van de Officier van Justitie krijgt, maar het er niet mee eens;
  • een minderjarige moet voorkomen bij de kantonrechter, kinderrechter of meervoudige kamer;
  • bij een (dreigende) ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing;
  • bij een (dreigende) machtiging gesloten jeugdzorg;
  • onderwijszaken;
  • voornaamswijzigingen;
  • omgangsregelingen;
  • gezagskwesties;

Wij treden ook geregeld op als bijzonder curator voor minderjarigen. In die hoedanigheid behartigen wij de belangen van de minderjarige en adviseren wij de rechtbank in geschillen over minderjarigen.

Terug naar overzicht